TÜRK SAHİPLİ YABANCI BAYRAKLI TEKNELER BİLGİ NOTU

1 yıl önce
271 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
Reklam

TÜRK SAHİPLİ YABANCI BAYRAKLI TEKNELER BİLGİ NOTU

 

Ülkemiz karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan binlerce tekne bulunmaktadır. Bu tekneler birçok farklı nedenle Türk Bayrağı yerine yabancı bayrak çekmekte olup en önemli neden vergisel yüklerdir. Vergilerden kaynaklanan dezavantajların kaldırılarak teknelerin Türk Bayrağı çekmelerini teşvik etmek amacıyla Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı tarafından ortak bir çalışma yapılmıştır.

 

Mezkur çalışmalar neticesinde, bahse konu teknelere ilişkin vergisel düzenlemeleri de içeren 6770 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sözkonusu Kanun ile;

  • Bağlama kütüğü harçları sadece kayıt harcı ile sınırlandırılmış ve vize harçları kaldırılmıştır,

 

  • 10.10.00.11, 8901.10.90.00.11  G.T.İ.P numaralarında ve 89.03 G.T.İ.P tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinin Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuştur,

 

  • Söz konusu teknelerin Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan istisna tutulmuştur,

 

  • Ayrıca mezkur teknelerin Türkiye’ye ithali öncesi dönemlere ilişkin olarak bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacaktır.

 

 

Ayrıca, aynı çalışma çerçevesinde, 8901.10.10.00.11,  8901.10.90.00.11  G.T.İ.P numaralarında ve 89.03 G.T.İ.P tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinde uygulanacak  KDV ve ÖTV’nin indirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2017/9759) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararı ile;

  • KDV oranı %1’e,
  • ÖTV sıfıra indirilmiştir

 

Uygulama kapsamındaki  8901.10.10.00.11,  8901.10.90.00.11  G.T.İ.P numaralarında ve 89.03 G.T.İ.P tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinin ithal edilerek serbest dolaşıma girmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi maksadıyla “Türk Sahipli Olup, Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ” hazırlanmış olup ilgili birim ve kurumların görüşünü müteakip yayımlanacaktır.

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık