Başkandan

Başkandan

Merhaba, zor şartların insanları;
Merhaba Türkiye´de bir ilk olarak 40 yıl önce örgütlenme başarısını göstermiş Bodrum´lu denizciler,
40 yıl önce tohumları atılıp bugün koca bir çınar haline gelen derneğimizin değerli üyeleri,

Milletler ekonomik gelişmişlikleri ölçüsünde refah içerisinde yaşayabilirler. Dünyanın en büyük ekonomik kaynaklarının başında denizler gelmektedir. Denizler kullanmasını bilen milletler için çok büyük bir kaynaktır.

Dünya yüzeyinin %71‘i denizler ve okyanuslar ile kaplanmıştır. Bir başka deyişle karaların yaklaşık 2.5 katı su ile kaplıdır.

Dünya yüklerinin yaklaşık %85‘i, petrolün ise yaklaşık %98‘i deniz yoluyla taşınmaktadır. Dünya ticaret merkezlerinin hemen hemen tamamının deniz sahilinde kurulmuş olduğunu, dünya nüfusunun yaklaşık %75‘inin ise sahiller ile sahile yakın bölgelerde yaşadığını görmekteyiz.

Denizler, geniş kapasiteli ulaştırma imkanları, sunduğu sayısız besin ve doğal kaynakların yanında alternatif enerji kaynakları ile de insanlığın ortak ve vazgeçilmez hayat alanını ve ekonomik mücadele zeminini oluşturmaktadır.Bu kadar büyük ve önemli ekonomik kaynak olan denizleri kullanmak ve ondan azami ölçüde menfaat sağlamak milletlerin refahının artımı ve gelecek kuşaklarının güvencesi olacaktır.Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan ülkemiz genelinde baktığımızda şu anda maalesef değil dünya denizlerini kendi tassarufumuz altında olan sularımızı bile gereğince kullanamadığımız aşikardır.Büyük önder Atatürk´ün eşsiz yol göstericiliğiyle işaret ettiği gibi denizciliği milli ülkümüz olarak düşünmeli ve bunu az zamanda başarmalıyız.

İlçemiz bazında baktığımızda,yeterli olmamakla birlikte ülke denizciliğimiz içerisinde önde gelen istisna bir konumda olduğumuz görülmektedir.

Turizm,yat imalatcılığı ve balıkcılık denizlerin ekonomik kazanç olarak kullanıldı temel alanlar olarak, ülkemize önderlik etmektedir.

Turizmde ilçemizin yaratıp markalaştırdığı mavi yolculuk başta olmak üzere,günlük gezi,su suporları ve dalış turizmi yapılmakta fakat tüm bunların mutlak kalite standartlarının, her zaman yüksek tutulması ve sürdürülebilir halde muhafazası için çok dikkatli olunması gerekmektedir.

Tüm turistik aktiviteler,hatta insanlığın geleceği için mutlaka ama mutlaka üzerinde durulması gereken temel konu temiz denizler ve mavi turun sürdürülebilirliği için korunup muhafaza edilmesi gereken doğal ve bakir koylarımızdır.Bugün geldiğimiz noktada maalesef gereken önemin verilmemesi veya farkındalığın oluşmamasından dolayı hem temiz denizler hemde doğal ve bakir koyların muhafazasında sıkıntılar yaşanmaktadır.Ama bilmemiz gereken, eğer temiz denizler, doğal ve bakir koyların muhafazasını başaramazsak denizden elde edilecek ekonomik kazançlar git gide azalıp sonunda bitme noktasına gelecektir.Önemli olan bir an önce,geri dönülmez noktaya gelmeden tedbir alıp gelecek kuşaklara olan sorumluluğu yerine getirmektir.

Deniz turizminde temel sorunlardan ve kalite standardının yükseltilmesi açısından en önemli faktörlerin başında eğitim gelmektedir.Neredeyse tüm dünya milletlerine hitap eden sektör çalışanlarının branş bazında eğitilmeleri ve uluslararası bazda sertifikalandırılmaları gerekmektedir.

Mavi yolculuğun ana argumanı olan ,yan sanayileriyle birlikte ilçemiz ekonomisinde turizm kadar önemli yer tutan,ilçemizde imal edilip markalaşmış ve tüm dünyaca tanınıp Bodrum Guleti olarak bilinen teknelerimizin marka değerinin korunması,geliştirilmesi ve tanıtımı için özenle çalışmak gerekmektedir.

Denizler sürekli artan dünya nüfusunun beslenmesinde karasal ürünlerden daha fazla bir potansiyele sahiptir,üstelik fazlaca bir yatırıma,çabaya ve özene gerek duymadan nimetlerini insanlığa sunmaktadır.Yalnız unutulmaması gereken dünya genelinde insani menfaatlere sunulan bütün kaynakların sonsuz olmadığı gibi deniz kaynaklarının da sonsuz olmadığının bilincine varılması ve bu bilinç çerçevesinde kaynakların korunup, sürekli ve sürdürülebilir şekilde devamının sağlanması insanlik için hayati öneme sahiptir.Fakat insanlık pek çok konuda olduğu gibi denizlerin kaynaklarını da bilinçsiz ve fütursuzca yok edercesine kullanmıştır.Okyanuslardan,iç denizlere,akarsu ve göllere kadar,doğal dengeyi bozup yenilenme ve süreklilik sağlanması konusunda adeta bindiği dalı kesmektedir.Bu konuda da unutulmaması ve her insan için distur olması gereken , tüm dünya kaynaklarının,bugünkü kullanıcılarına, geçmişten miras kaldığı değil,gelecek kuşaklardan ödünç verildiğidir…
İlçemiz pek çok alanda olduğu gibi sivil toplum insiyatifi konusunda da ülkemize örnek teşkil edecek konumdadır.Özellikle denizcilik mevzuunda 1970 yılında kurulmuş olan Bodrum denizcilerini ve yolcu gemilerini koruma ve kalkındırma derneği(Denizciler derneği) bir ilk olma özelliğini taşır.3000´e yaklaşan üye sayısı,sahip olduğu vizyon ve misyonuyla ülkemiz ve özellikle ilçemizdeki denizcilik alanında en önemli sivil toplum kuruluşudur.Yukarıda yüzeysel değindiğim fakat ivedilikle çözülmesi gereken denizcilikle ilgili pek çok sorunun çözümünde ve üyelerinin hak ve çıkarlarının korunup kollanması durumunda gerekli olanı yapacak ama bunu yaparken muktedirliğini maksimum düzeye çıkaracak ve sivil toplum kuruluşlarının temel sebebi olan birliktelik ve bu birlikteliğin verdiği güçle denizlerimiz,denizciliğimiz,denizcilerimiz, ilçemiz,ülkemiz ve insanlık adına yapılabilecek pek çok şeyi başaracağımızdan eminiz..Tarihinde kurduğu imparaorlukla hem karada hem denizde cihan devleti olan, Akdenizi türk gölü haline getirip,Hint okyanusuna kadar uzanan bununla da Anadoluyu yurt edinmiş milletlerin en denizcisi olduğunu ispat etmiş yüce Türk milletinin fertleri olarak bugün emeklemekte olan denizciliğimizi,ayağa kaldırarak koşmamız için kurum ve kişiler olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olmamız gerekiyor.. Bu önemli kuruluşun yönetim kurulu başkanı olarak dernek tüzügümüzde belirtilen üye olma şartlarını taşıyan herkezin derneğimize üye olarak birlikten doğacak kuvveti artırmalarını,denizciliğimizin ilerlemesi,sorunlarımızın çözümü için katkıda bulunmalarını bekliyorum..

Örgün ve etkin çalışma programlarında ,katılımcı ve demokratik ortamlarda buluşmak dileğiyle.

Selametle kalın….

Mustafa Demiröz
Denizciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Yukarı Çık